Utbildningsplatser

Mjölby

Bojo Utbildningar AB
Hallevadsgatan 1A
595 35 Mjölby

Västra Frölunda

Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
Västra Frölunda

Sollentuna

KGK Academy
Hammarbacken 8
191 49 Sollentuna

Malmö

KG Knutsson AB
Lundavägen 143
212 24 Malmö

Kontakta oss

Om du har några frågor vänligen kontakta oss:
Anne-Marie Sandström
Telefon: 010-434 88 40
E-post: info@kylutbildningar.se

Kontakta oss direkt eller fyll i formuläret nedan

Vanliga frågor

Behövs det några förkunskaper för att deltaga på kylutbildningen?

Nej , det behövs inte, men det är en fördel om man har en teknisk bakgrund.

Kan man anmäla sig för examinering samtidigt som man anmäler sig till preparandutbildning hos er?

Ja ,det är fullt möjligt att anmäla sig till examinering i samband med anmälan till utbildning.

När började den nya f-gasförordningen (SFS 2016:1128) att gälla?

1 januari 2017.

Vilken kategori av certifikat måste man ha när man arbetar på en personbilsverkstad med mobil luftkonditioneringsanläggningar i fordon?

Man ska ha ett certifikat i kategori V som är en anpassad kategori för ingrepp i luftkonditioneringsanläggningar i fordon, med valda kunskapsdelar ur kategori I och II. Företaget ska ha ett företagscertifikat.

Räcker det endast med ett utbildningsintyg för att få jobba med AC i bilar?

Nej, det måste finnas minst en person med certifikat.

Hur länge gäller ett certifikat?

5 år.

Vad måste man göra för att förnya certifikatet?

Teoretiskt skriftligt prov. En rekommendation är att man eventuellt går en preparandkurs som ger uppdatering av regler.

Hur lång tid tar det innan man erhållit sitt certifikat?

Cirka en månad efter att genomfört en examination med godkända resultat på både teoretiska och praktiska delen.

Får man som privatperson köpa gas från ett nätföretag för påfyllnad av AC? De kallar gasen för ”ersättningsgas för R134a”.

Absolut inte. En bils AC får aldrig fyllas på med något annat än det den är avsedd för. Eftersom bilen har en F-gas från början måste det utföras av certifierat företag.  R290 och R600a är ofta de gaser som ”ersättningsgasen” består av är mycket brandfarlig och får inte användas i mobil AC.

Får en person som är certifierad i kategori V utföra arbete på kylaggregatet (köldmediumkretsen) för lastutrymme på fordon?

Nej. Det krävs kategori l. Är köldmediummänden mindre än 3 kg räcker det med kategori ll.

Får företag med kategori ll utföra arbete på luftkonditioneringsutrustning i fordon?

Nej. Från 1/7 räcker det inte med ett kategori ll certifikat.

Behöver man egen utrustning för kontroll för utrustning?

Nej. Det krävs att dock att det certifierade företaget har dokumenterade rutiner på hur utrustningskontrollen skall utföras, man kan inte bara säga att andra gör det. Incert accepterar att man hänvisar till ett dokument som annan part har författat, till exempel Svensk Kylnorm, SKN, eller så bifogar man egna. Företaget skall uppvisa rutiner och sedan kan man anlita externt företag för själva utförandet. Utrustningskontrollerna behöver inte göras av någon som har certifikat.

Varför skall jag som bilägare fråga om företaget är certifierat för AC reparationer?

Certifiering innebär att grundkunskapen om AC finns som kvalitetssäkrats genom en teoretisk och praktisk examination.

Trygga och säkra betalningar

~

Betala tryggt

Hos oss betalar du alltid tryggt med Collector Bank!

30 dagars faktura

Boka nu - vi skickar fakturan först 14 dagar före kursstart.

Support

Behöver du hjälp med att boka? Vi hjälper dig med alla dina frågor!

Kylutbildningar.se drivs av EcoTech Malmö AB och vänder sig till dig som arbetar med kyl- och luftkonditioneringssystem.

Org.nr: 556361-1838