Ladda ned lagar som pdf

Här hittar du alla våra lagar i pdf-format gällande din kylutbildning.

Ladda ned här

Förordning om svensk författningssamling

17 november 2016 | En förordning om fluorerade växthusgaser utfärdad den 17 november 2016. Regeringen föreskriver…

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2067

Om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014, av minimikrav och villkor…

Komissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2068

17 november 2015 | om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014, av utformningen…

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/40/EG

7 maj 2006 | om utsläpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/ EEG…

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014

16 april 2014 | om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006…

Komissionens förordning (EG) nr 307/2008

2 april 2008 | om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av minimikrav…

Ladda ner appen Ref Tools

En app för luftkonditionerings- och kyltekniker

Med hjälp av appen kan du som tekniker få vägledning, stöd, information och verktyg som kan användas i arbetet med luftkonditionering och köldmedia. Ref Tools är en gratis app av Danfoss som du hittar genom att söka i App Store eller Google Play Store.

Kontakta oss

Om du har några frågor vänligen kontakta oss:
Anne-Marie Sandström
Telefon: 010-434 88 40
E-post: info@kylutbildningar.se

Kontakta oss direkt eller fyll i formuläret nedan

Kylutbildningar.se drivs av EcoTech Malmö AB och vänder sig till dig som arbetar med kyl- och luftkonditioneringssystem.

Org.nr: 556361-1838

UTBILDNING 

Utbildning utförs av kylutbildningar.se.

Kategori V

EXAMINATION 

Examination och certifiering utförs av www.VBTeknik.se.