Deltagare 1

Kylutbildning och examinationsprov kategori I (för nytt certifikat)

Deltagare 1

Utbildningen vänder sig till dig som ska arbeta som service/ kyltekniker och som kommer att genomföra service och reparationsarbeten på stationära/mobila kyl- och luftkonditioneringsutrustningar. Efter avslutad utbildning ska deltagaren ha erhållit kunskaper om kylaggregat, värmepumpar AC-utrustning och transportkylaggregat, samt känna till de regler om fluorerade växthusgaser som gäller enligt myndighetskraven.

Sista dagen avslutas med examinationsprov praktiskt och teoretiskt.

Deltagare 1

Den här produkten är just nu slut i lager och inte tillgänglig.

Deltagare 1

Deltagare 1

Artikelnr: 003 Kategori:

Deltagare 1

Beskrivning

Grundläggande kännedom om kylaggregat, värmepumpar Ac utrustning stationära och mobila aggregat

  • Funktionen hos olika aggregat.
  • Kännedom styr och reglerutrustning samt injusteringar.
  • Hantering av köldmedier
  • Tömning, fyllning, läcksökning och driftsättning Fluorerade växthusgaser – bestämmelserna i EU förordningen samt direktiven.

Förkunskaper

Teknisk utbildning eller motsvarande kunskaper

Examination

Genomförs den sista dagen av SKN som av INCERT är ett godkänt examinationscenter.

Omfattar

5 dagar.

Kostnad

13 500 kr/person inklusive kaffe och lunch. Moms tillkommer.

Deltagare 1