Deltagare 1

Kylutbildning och examinationsprov kategori V (förnya certifikat)

Deltagare 1

Den här utbildningen vänder sig till dig som idag är certifierad för AC-reparationer i kategori V och ska förnya ditt certifikat för att fortsätta leda AC-reparationer i kategori V.

Sista dagen avslutas med teoretiskt examinationsprov

Deltagare 1

Den här produkten är just nu slut i lager och inte tillgänglig.

Deltagare 1

Deltagare 1

Artikelnr: 002 Kategori:

Deltagare 1

Beskrivning

Grundläggande kännedom om:

  • AC-utrustnings funktion
  • Användningen av AC i fordon
  • Hantering av köldmedier
  • Tömning, fyllning, läcksökning och driftsättning Fluorerade växthusgaser
  • Bestämmelserna i EU förordningen samt direktiven.

Förkunskaper

Tidigare certifikat i kategori V.

Examination

Genomförs av EcoTech som av INCERT är ett godkänt examinationscenter.

Omfattar

2 dagar.

Kostnad

5 900 kr/person inklusive kaffe och lunch. Moms tillkommer.

Deltagare 1