Deltagare 1

Webbutbildning samt prov inför förnyat certifikat – Kategori V

5.900 kr

Deltagare 1

 

Utbildningen genomför du i egen takt själv via dator. Provet för förnyelse genomför du på ort och plats som du valt. Webbutbildningen öppnas 14 dagar före provtillfället.

 

Deltagare 1

Nollställ

Deltagare 1

Namn är obligatoriskt
Detta fält är obligatoriskt
Telefon är obligatoriskt
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
  • Företag

    Beställare

    Reset options

Deltagare 1

Deltagare 1

Deltagare 1

Artikelnr: 002-2 Kategori:

Deltagare 1

Beskrivning

Grundläggande kännedom om:

  • AC-utrustnings funktion
  • Användningen av AC i fordon
  • Hantering av köldmedier
  • Tömning, fyllning, läcksökning och driftsättning Fluorerade växthusgaser
  • Bestämmelserna i EU förordningen samt direktiven.

Förkunskaper

Tidigare certifikat i kategori V.

Examination

Genomförs av EcoTech som av INCERT är ett godkänt examinationscenter.

Omfattar

Webbutbildningen genomför du själv i egen takt. Provet genomförs på vald ort och datum omfattar max 2 timmar och börjar kl. 10.00.

Kostnad

5.900 kr. Moms tillkommer.

Deltagare 1