Webbutbildning samt prov inför förnyat certifikat – Kategori V

 

Utbildningen genomför du i egen takt själv via dator. Provet för förnyelse genomför du på ort och plats som du valt. Webbutbildningen öppnas 14 dagar före provtillfället.

 

Denna produkt är för närvarande slut i lager och är inte tillgänglig.

Artikelnr: 002-2 Kategori:

Beskrivning

Grundläggande kännedom om:

  • AC-utrustnings funktion.
  • Användningen av AC i fordon.
  • Hantering av köldmedier.
  • Tömning, fyllning, läcksökning och driftsättning.
  • Bestämmelserna i EU förordningen samt direktiven.

Förkunskaper

Tidigare certifikat i kategori V.

Examination/prov

Som förstudie har du access till webbutbildning som är öppen t.o.m. provdagen. Andra dagen genomförs teoretiskt prov. Om ditt certifikat utfärdats av ett annat personcertifieringsorgan, genomförs teoretiskt samt praktiskt prov.

Proven genomförs av EcoTech, som av Verkstad och besiktningsteknik AB är ett godkänt examinationscenter. Verkstad och besiktningsteknik meddelar deltagaren om man klarat examination/prov. Efter godkänd examination/prov köps certifikat av Verkstad och besiktningsteknik.

Kallelse

Du kommer att erhålla en kallelse med inloggningsinformation för webbutbildningen m.m. Provet genomförs på vald ort och datum.

Omfattar

Webbutbildningen genomför du själv i egen takt under 14 dagar före prov. Provet omfattar max 2 timmar.

Kostnad