Deltagare 1

Webbutbildning samt prov inför förnyat certifikat – Kategori V

5.900 kr

Deltagare 1

 

Utbildningen genomför du i egen takt själv via dator. Provet för förnyelse genomför du på ort och plats som du valt. Webbutbildningen öppnas 14 dagar före provtillfället.

 

Deltagare 1

Nollställ

Deltagare 1

Namn är obligatoriskt
Detta fält är obligatoriskt
Telefon är obligatoriskt
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
  • Företag

    Beställare

    Reset options

Deltagare 1

Deltagare 1

Deltagare 1

Artikelnr: 002-2 Kategori:

Deltagare 1

Beskrivning

Grundläggande kännedom om:

  • AC-utrustnings funktion.
  • Användningen av AC i fordon.
  • Hantering av köldmedier.
  • Tömning, fyllning, läcksökning och driftsättning.
  • Bestämmelserna i EU förordningen samt direktiven.

Förkunskaper

Tidigare certifikat i kategori V.

Examination/prov

Genomförs av EcoTech, som av Incert är ett godkänt examinationscenter. Incert meddelar deltagaren om man klarat examination/prov. Efter godkänd examination/prov köps certifikat av Incert.

Kallelse

Du kommer att erhålla en kallelse med inloggningsinformation för webbutbildningen mm. Provet genomförs på vald ort och datum.

Omfattar

Webbutbildningen genomför du själv i egen takt under 14 dagar före prov. Provet omfattar max 2 timmar och börjar kl. 10.00.

Kostnad

5 900 kr/person. Moms tillkommer.
(Utbildning: 3 800 kr. Prov: 2 100 kr.)

Deltagare 1